تبلیغات
حضرت مهتاب
11:18 ق.ظ
127
حسین معنا بخش کلمه عشق است........
حسین معنا بخش کلمه عشق است

وقتی که از خون ترسیدیم، از آبرو ترسیدیم، از پول ترسیدیم، بخاطر خانواده ترسیدیم، بخاطر دوستان ترسیدیم، بخاطر راحتی و عیش خودمان ترسیدیم، به خاطر پیدا کردن کاسبی، برای پیدا کردن یک خانه دارای یک اتاق بیشتر از خانه قبلی، وقتی بخاطر این چیزها حرکت نکردیم، معلوم است، 10 نفر مثل امام حسین (علیه السلام) هم که بیایند همه شهید خواهند شد.
رهبر انقلاب


اشک نوشت

چاره ی دیگری نبود...
باید تو در خون خودت دست و پا می زدی
 تا ما در نادانی هایمان دست و پا نزنیم...
مدفن تو پاک ترین بقعه های روز زمین است
ای که گفتی "بر حذر باشید از ستم کردن به کسی که یاوری جز خداوند عزوجل ندارد" و زمین مدفن تو اولین زمینی است که خداوند به آن قداست و شرافت بخشید
ای که گفتی "باگذشت ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد" و هیچ پیامبری در آسمان و زمین نیست مگر اینکه از خداوند رخصت می طلبد تا به زیارت تو مشرف شوند
ای کسی که زیبا سخن راندی هنگامی که فرمودی "به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین بر سر زبان آنهاست و پشتیبانی از دین تا آنجاست که زندگیشان در رفاه است و آنگاه که در بوته امتحان قرار گیرند دینداران کم خواهند بود
زیبایی محرم بیشمار است اما حسین معنا بخش کلمه عشق است


دلتنگیهای این روزهایم

آن اسب آمد
 اما آن مرد را نیاورد...