تبلیغات
حضرت مهتاب
11:49 ق.ظ
150
چکهای خدا سر وقت پاس میشود
درگوشیهای خودمانی

یک نگاه به نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند

و یک نگاه نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد

فقط یک نگاه را برگردان!

چشمت را ببند!

با خدا معامله کن!

چکهای خدا سر وقت پاس میشود