تبلیغات
حضرت مهتاب
01:45 ب.ظ
25
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﺎﺩﻭﯼازدواجت ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪﺍﺳﺖ !


ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ

ﮐﺎﺩﻭﯼازدواجت ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪﺍﺳﺖ ! عروسیت مبارک...


در پیوند ازدواج قرار نیست فقط دونفر به هم برسند


قرار است باهم به خدا برسند ............


همسفر یعنی همسفر تا بهشت....!


امام خامنه ای رهبر عزیزم


خداوند متعال با حضرت موسی تکلم می‌کرد، موسی فرمود: خدای من! کسی که نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود: حاجت و درخواستش را به او عطا می‌کنم و بهشتم را برایش مباح می‌گردانم.

دلتنگیهای من

توکل یعنی اجازه دادن به خداوند
که خودش تصمیم بگیرد!
تو فقط بخواه و آرزو کن
اما پیشاپیش شاد باش!
و ایمان داشته باش که رویاهایت
هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!
پیشاپیش شاد باش و شکر گذار
چرا که خداوند نه به قدر رویاها
بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!