تبلیغات
حضرت مهتاب
11:16 ق.ظ
53
«حاسبوا قبل أن تحاسبوا»

دست به دامن خدا که می شوم

چیزی آهسته درون من

به صدا می آید که…

نترس!

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست…!

یک موقع هست که دنبال مجرمی می گردند و پیدایش می کنند، به او می گویند مثلاً اینقدر باید زندانی شوی، یک موقع هم هست که خودش خودش را معرفی می کند، بین اینها تفاوت است. همیشه دستگاه های قضایی با او کسی که خودش را معرفی می کند جور دیگری تا می کنند. با آنی که اهل «حاسبوا قبل أن تحاسبوا» است  باید بهتر راه بیایی، چون ایرادش را پذیرفته و خودش را تسلیم کرده است. ویژگی معتکفان هم این است که خودشان خودشان را تسلیم می کنند.

علی اکبر رائفی پور


دلتنگیهای من

بدنبال جبران نامهربانی ها نباش...

زندگی بر مدارِ عکس العمل ها پیش میرود

بگذار دنیا کار خودش را بکند...

دلهای سخت و سنگی...

دردناک تر میشکنند...

به همین سادگی...