تبلیغات
حضرت مهتاب
08:32 ق.ظ
62
عجب جماعتی هستند این جماعت ...

انا العبد الغریق بلج بحر             اصیح لربما القی مجیبا

اکنون بنده ای هستم فرو رفته در قعر دریای معاصی و مدام فریاد می زنم به امید آنکه جواب دهنده ای بیابم.

معبود من


شادی امروزم رابه خاطر نادانی دیروزم از دست دادم
خداوندا نادانی امروزم را بگیر ، تا شادی های فردایم را از دست ندهم

این ...
وقتی
می پوشم، با نگاه هایشان مسخره ام می کنند..
وقتی
می اندازم، انگشت هایشان را به سویم می گیرند..
وقتی
می روم، نگاه هایشان امانم نمی دهد..
وقتی عکس
 آقا روی صفحه ی گوشی یا کامپیوتر می گذارم، به اعتقاداتم توهین می کنند..
وقتی بی تابی مناطق
را می کنم، بی تابی ام را به سخره می گیرند..
وقتی راهی مزار
می شوم، می خندند به علاقه هایم..
وقتی در برابرشان
هم می کنم، جوابم را فحش می دهند..
وقتی میخواهم حرفی بزنم هم کاری می کنند که سکوت را برگزینم..
وقتی غصه ی غصه های امامت را میخوری،

 

 غصه هایت را با حرف هایشان دو چندان می کنند..
و...
دیگر قلمم عاجز است از توصیفشان.

عجب جماعتی هستند این
...

و حال که اینگونه هستند، بگذار برایت بگویم که

 
این جماعت شدن یت می کند...

حال که این جماعت را شناختی، بگذار قافیه ها را عوض کنیم...
خواهی نشوی
،  ی جماعت شو...
و
خواهی نشوی
، شهیدان شو
که رنگشان
است...


دلتنگیهای من

کسی بــاش که عمــری با تــو بـودن ، یک لحظـــه، و لحظــه ای بی تــو بـودن ،یک عمـــر باشـد