تبلیغات
حضرت مهتاب
10:45 ق.ظ
64
می ترسم بهانه گیر شود...!!!!!!!!!

انا العبد الغریق بلج بحر              اصیح لربما القی مجیبا

اکنون بنده ای هستم فرو رفته در قعر دریای معاصی و مدام فریاد می زنم به امید آنکه جواب دهنده ای بیابم.معبود من

همیشه دلتنگی ام را در دریای آغوش تو ریختم ، عجیب این دریا معجزه می کند !
تمام غم را می بلعد و باز آرام آرام است
دریای لاجوردی من ، خدای من . . .


 


چشمان عروسکم را می گیرم

نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد

می ترسم بهانه گیر شود …!


ذلتنگیهای من

امروز دلتنگیم بیشتر از دیروز است تعجب ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 عکس بالا را ببینی و دلتنگ نشوی باید تعجب کرد
خدایم هروقت دلم به این چنین مناظری تنگ میشود دختر خاله ام می گوید:
توکه مهربان تر از خدا برایش نیستی!!!!!!!!!!!
راست می گوید ولی دل است دیگر تنگ میشود
می گیرد