تبلیغات
حضرت مهتاب
09:27 ق.ظ
82
شرم می کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

معبود من

همین است که آسان تر از همه می بخشی،

زیرا بیشتر از هر کس مرا میفهمی....


شرم می کنم که وزن سیریم را با ترازوی گرسنه ای بکشم........
دلتنگیهای من

هیچ میدانی

لیست آرزوهای تو ؛ لیست کارهای خداست ...........